کودپاش

از انجا که در مزارع کوچک کشت صیفی جات و سبزیجات حرکت تراکتور امکان پذیر نمیباشد
و یا خرید ادوات بزرگ از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست کودپاش های شارژی یا دستی کاربرد دارند .

اطلاعات بیشتر ...
فیلـتر

در حال نمایش 2 نتیجه